Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Các công ty chè có diện tích đất trồng chè xen lẫn các khu dân cư trên địa bàn có phương án giao đất cho địa phương quản lý để giao cho nhân dân sử dụng (cử tri phản ánh hiện nay các diện tích chè xen lẫn các khu dân cư, công ty chè sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hướng lớn tới môi trường, sinh hoạt, cuộc sống của nhân dân).

TRẢ LỜI:

Thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới, Công ty cổ phần chè Tân Trào đã lập hồ sơ quy hoạch sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 30/07/2008. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi 588,96ha đất (trong đó xã Phúc Ứng 115,81ha) của Công ty bàn giao cho địa phương quản lý để lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định và cho Công ty thuê 892,24ha đất (trong đó xã Phúc Ứng 219,5ha) để phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào rà soát toàn bộ diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê, xác định diện tích đất không phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị hoặc sử dụng không hiệu quả để lập hồ sơ thu hồi đất bàn giao cho địa phương quản lý, làm căn cứ lập phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào khẩn trương thực hiện việc rà soát nêu trên, nhất là đối với khu đất nằm xen kẹp trong khu dân cư, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình, quy chuẩn của nhà nước, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.