Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành Điện và Viễn thông có phương án đấu nối các đường dây đảm bảo mỹ quan và an toàn cho nhân dân. Hiện nay, nhiều tuyến đường, dây điện, dây internet,…trùng võng thành từng búi gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Khu vực trước của nhà văn hóa thôn Liên Thành, xã Phúc Ứng có 01 sợi cáp thông tin của Viễn thông Tuyên Quang trùng nên bị đứt do xe ô tô đi qua; trước cổng Trường trung học cơ sở Phúc Ứng, trước cửa Ủy ban nhân dân xã và trạm y tế xã có một số cáp thông tin của Viettel Tuyên Quang và Viễn thông Tuyên Quang bị trùng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Điện lực Sơn Dương phối hợp thực hiện kéo, căng hãm lại dây cáp trùng, chuyển cáp sang cột mới, loại bỏ cáp thừa và bó gọn cáp trên tuyến,... Đến nay, công việc đã hoàn thành đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn cho giao thông và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.