Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp trạm biến áp thôn Định Chung, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Phúc Ứng đang được cấp điện qua 15 trạm biến áp với tổng công suất là 2.400kVA; chiều dài đường dây trung áp là 22,04km; chiều dài đường dây hạ áp (0,4kV và 0,2kV) là 60,713km; cấp điện lưới quốc gia cho 2.319/2.319 hộ dân thuộc 21/21 thôn trong xã.

Giai đoạn 2012-2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện cho khu vực xã Phúc Ứng với 11 đầu điểm công trình xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.

Thôn Định Chung, xã Phúc Ứng được cấp điện từ đường dây hạ áp lộ 2 sau trạm biến áp Khuôn Ráng với tiết diện dây A50. Cuối năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư công trình sửa chữa lớn đường dây hạ thế sau trạm biến áp Khuôn Ráng. Sau khi được đầu tư, cải tạo thay các cột kém chất lượng, bổ sung thêm một tầng dây dẫn (Tiết diện dây dẫn đã tăng gấp đôi), hiện tại công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.