Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục thi công tuyến đường dẫn lên khu di tích lịch sử Văn phòng Bộ Tài chính (hiện nay, tuyến đường còn 500m chưa được thi công, thôn đã hỏi đơn vị thi công và được trả lời là hết kinh phí. Hiện tại, đơn vị thi công vẫn còn nợ tiền vật liệu và tiền vận chuyển vật liệu của dân khoản 200.000.000đ chưa chi trả).

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính giải quyết kiến nghị của cử tri. Công trình nâng cấp, mở rộng đường vào khu di tích Bộ Tài chính tại thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, công trình được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2016, đến ngày 28/7/2017 hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; việc "đơn vị thi công vẫn còn nợ tiền vật liệu và tiền vận chuyển vật liệu của dân" Sở Tài chính đã trao đổi với nhà thầu thi công (công ty TNHH Một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải) kiểm tra và thanh toán các khoản tiến với nhà cung cấp vật liệu, nhân công có liên quan theo kiến nghị của cử tri.