Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Thay đổi thiết kế cấu kiện bê tông đúc sẵn đang cung cấp cho các thôn trong xã để xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay, cấu kiện đúc sẵn đều theo một diện tích cố định, do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng ở những nơi có quy mô dân số lớn. Nếu không thay đổi mẫu thiết kế thì cung cấp bằng tiền để nhân dân tự thiết kế (mẫu được cung cấp chưa theo yêu cầu của thôn đã đăng ký mà tất cả được cung cấp theo một mẫu, phần mái được thiết kế theo dạng mái chùm, không đẹp, không thông thoáng).

TRẢ LỜI:

Sau khi triển khai xây dựng thí điểm nhà văn hóa thôn (bản) tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương và xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Để nhà văn hóa thôn (bản) là nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị, thể dục, thể thao của nhân dân đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, có độ bền và tính thẩm mỹ. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2016, với nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trong đó, nhà nước hỗ trợ cấu kiện đúc sẵn (gồm: cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển đến chân công trình hoặc địa điểm gần nhất ô tô vận chuyển đến được); Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà văn hóa thôn, bản áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch năm 2016: xã Phú Lương có 5 thôn, trong đó: có thôn Đồng Khuôn đã nhận đủ cấu kiện; thôn Gia Lập và  thôn An Thịnh đã nhận cột, kèo; 02 thôn Phú Sơn và Phú Nhiêu đề nghị mở rộng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Lương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện làm nhà văn hóa thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.