Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu loại thuốc thay thế cho thuốc “cỏ cháy” mà người dân đang sử dụng (loại thuốc này khi đưa vào sử dụng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người nông dân).

TRẢ LỜI:

- Thuốc trừ cỏ "cỏ cháy" là thuốc có chứa hoạt chất Paraquat, theo Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam có 46 thuốc chứa hoạt chất Paraquat. Thuốc trừ cỏ "cỏ cháy" có là loại thuốc trừ cỏ hiệu quả trên đất trồng trọt và đất không trồng trọt, tuy nhiên có khả năng gây một số bệnh cho động vật và con người, khi bị ngộ độc không có thuốc giải độc. Paraquat bị xếp vào nhóm rất độc với thủy sinh, để lại hậu quả lâu dài đến môi trường sinh thái.

- Về việc nghiên cứu loại thuốc thay thế cho thuốc "cỏ cháy":

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất 2,4 D và Paraquat loại ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Theo đó những thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất Paraquat và 2,4 D sẽ không được phép sử dụng tại Việt Nam từ ngày 08/02/2019.

Ngày 21/04/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam trong đó có trên 50 loại thuốc trừ cỏ có chứa các hoạt chất Glyphosate, Acetochlor, Diuron, Metsulfuron Methyl,… được cho phép sử dụng trên đất trồng trọt và đất không trồng trọt.