Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kịp thời thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, khu vực III, khu vực II: Được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; Bệnh Niu cát xơn (bao gồm vắc xin Niu cát xơn và vắc xin La xô ta), bệnh Dịch tả vịt.

- Đối với các xã thuộc vùng đệm trong Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 (gồm các xã thuộc huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa) được hỗ trợ vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò trên địa bàn.

Về việc hỗ trợ vắc xin cho xã Ninh Lai: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng các chính sách như đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Như vậy, đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã Ninh Lai tiếp tục được hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; Bệnh Niu cát xơn (bao gồm vắc xin Niu cát xơn và vắc xin La xô ta), bệnh Dịch tả vịt.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục cung ứng và tổ chức tiêm phòng kịp thời các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đối với các địa phương trong tỉnh được hỗ trợ theo quy định.