Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương gia cố, tu sửa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, hiện nay bị rò rỉ thẩm thấu thân bờ đập chính chiều dài 150m, đã rò rỉ từ 3 năm nay, rất nguy hiểm cho đời sống nhân dân và ảnh hưởng trên 600ha diện tích tưới tiêu.

TRẢ LỜI:

Công trình hồ chứa nước Hoàng Tân thuộc thôn Ninh Quý, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương hiện đang cấp nước tưới cho 432,121ha (lúa vụ xuân 187,252ha; lúa vụ mùa 193,463ha; rau màu 51,406ha).

Để đảm bảo an toàn cho các hạng mục đầu mối và vùng hạ du của công trình tiếp tục thực hiện việc tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương; đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi hồ Hoàng Tân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1320/UBND-ĐTXD ngày 17/5/2019 về việc hỗ trợ cấp bách đảm bảo an toàn công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương là 08 tỷ đồng.

Khi chưa bố trí được nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai giao Ban Quản lý công trình thủy lợi xã thực hiện điều tiết hợp lý lượng nước từ kênh tiếp nước về hồ và lượng nước qua cống lấy nước phục vụ tưới để giữ ổn định mực nước trong hồ từ cao trình 95.30m trở xuống (thấp hơn MNDBT 3,0m) để đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình và ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất của nhân dân, thường xuyên thực hiện theo dõi hiện tượng thấm trên mái hạ lưu đập, kịp thời báo cáo khi có hiện tượng bất thường xảy ra.