Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cấp có thẩm quyền thu hồi đất của Công ty Kim loại màu Tuyên Quang (xí nghiệp đã hết hạn thuê đất từ tháng 8 năm 2013, bỏ không nhiều quỹ đất) để xây dựng trường mầm non (đang dự kiến xây dựng trường ở sân bóng) và giao cho Nhân dân sản xuất.

TRẢ LỜI:

Tại thôn Trung Tâm, xã Kháng Nhật, Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang đã rà soát và đề nghị trả lại đất cho Nhà nước đối với diện tích 4.889,9 m2 đất không còn nhu cầu sử dụng và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương để quản lý theo quy định của pháp luật tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/3/2020. 
Ý kiến của cử tri xã Kháng Nhật đề nghị Nhà nước thu hồi đất của Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang do đã hết hạn thuê đất từ tháng 8 năm 2013, bỏ không nhiều quỹ đất tại thôn Trung Tâm, xã Kháng Nhật là không phù hợp với tình hình thực tế quản lý đất của Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang.
Đối với phần diện tích đất của Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang trên địa bàn xã Kháng Nhật (ngoài diện tích cho thuê tại Quyết định số5 63/QĐ-UBND nêu trên), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Công ty rà soát, đối với phần diện tích đất không có nhu cầu sử dụng thì đề nghị lập hồ sơ trả lại địa phương để quản lý theo quy định.