Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hướng dẫn cho bà Nguyễn Thị Hiên, cán bộ y tá dân số của thôn thuộc diện dôi dư sau sáp nhập thôn theo nghị quyết của HĐND tỉnh (hiện nay, bà đã được hưởng từ năm 2005-2019, nhưng thời gian từ tháng 9/2001 đến năm 2005 chưa được hỗ trợ).

TRẢ LỜI:

Về việc này, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật đã hướng dẫn bà Vũ Thị Hiên hoàn thiện thủ tục, giấy chứng minh thời gian công tác để được hưởng hỗ trợ sau sáp nhập thôn, bà Vũ Thị Hiên chỉ có giấy từ chứng minh thời gian công tác từ năm 2005 đến năm 2019, không có giấy tờ chứng minh thời gian công tác từ tháng từ tháng 9/2001 đến năm 2005 nên địa phương không có căn cứ để chi trả hỗ trợ.