Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quy hoạch một nghĩa trang chung cho xã, hiện nay xã chưa có nghĩa trang nên việc chôn cất người chết rất khó khăn.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định 939/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Kháng Nhật giai đoạn 2011-2020, trong đó nghĩa trang xã Kháng Nhật quy hoạch tại thôn Miền Tây (nghĩa trang hiện tại của xã Kháng Nhật ở thôn Miền Tây). Việc quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.