Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Đèo Mon để nhân dân trong thôn có chỗ hội họp.

TRẢ LỜI:

Diện tích nhà văn hóa thôn Đèo Mon đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ CT 00161 cấp ngày 20/6/2011, tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 0760257516, diện tích 723,0m2, loại đất cơ sở văn hóa. Địa chỉ thửa đất tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.

Nhà văn hóa thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật đã được xây dựng năm 2016 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với quy mô 80 chỗ ngồi (thôn Đèo Non hiện có 75 hộ dân) đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.