Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành điện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện tại thôn Đèo Mon, thôn Ba Khe, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn và 1.6. Ngành điện kiểm tra, sửa chữa hệ thống cột điện tại thôn Khuôn Phầy, hiện nay một số cột bị đổ.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Kháng Nhật đang được cấp điện qua 5 trạm biến áp với tổng công suất là 790kVA; chiều dài đường dây trung áp là 10,6km; chiều dài đường dây hạ áp (0,4kV và 0,2kV) là 29,54km; cấp điện lưới quốc gia cho 1.063/1.063 hộ dân thuộc 15/15 thôn của xã. Giai đoạn 2012-2017, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện cho khu vực xã Kháng Nhật với 02 đầu điểm công trình xây dựng đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.

Về đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại thôn Đèo Mon, thôn Ba Khe: Hiện tại, công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu Đèo Mon với quy mô: Xây dựng mới 1,2km đường dây 35kV; 01 trạm biến áp 100 kVA và 1,5km đường dây 0,4kV đã được thi công hoàn thành, đóng điện, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn.

Về đề nghị kiểm tra, sửa chữa hệ thống cột điện tại thôn Khuôn Phầy, hiện nay một số cột bị đổ: Qua công tác kiểm tra, Điện lực Sơn Dương đã xác định cột điện số 43 lộ 2 sau trạm biến áp trung tâm xã Kháng Nhật bị nghiêng đổ và đã tiến hành khắc phục tạm thời, treo dây dẫn (cáp vặn xoắn 2*25) lên cột tạm. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Sơn Dương tiến hành lập phương án xử lý, khắc phục kịp thời đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhân dân trên địa bàn.