Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO, xã Phúc Ứng khẩn trương có giải pháp khắc phục việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật.

TRẢ LỜI:

Ngày 13/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại Dự án Tổ hợp sản xuất giống gia súc (nuôi lợn) tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương của Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Tuyên Quang. Thời điểm kiểm tra, Công ty đã đầu tư 02 hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất 900 m3/ngày. Trong đó hệ thống xử lý với công suất 200 m3/ngày đang vận hành ổn định, hệ thống còn lại (công suất 700 m3/ngày) gặp sự cố phải tạm ngừng hoạt động và đang được sửa chữa. Trong thời gian sửa chữa toàn bộ lượng nước thải (thuộc hệ thống xử lý 700 m3/ngày) được chứa tại các hầm Bioga, Hồ sinh học đảm bảo không có rò rỉ, thoát ra ngoài sông Phó Đáy.

 Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đo, quan trắc môi trường không khí tại 03 vị trí tiếp giáp khu vực dự án tại điểm dân cư thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật và thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương (Khu vực dân cư bên bờ sông Phó Đáy). Kết quả quan trắc các chỉ tiêu, thông số quan trắc (SO2, NO×, NH3, H2S, CH4) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh) và QCVN 06:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất hữu cơ trong không khí xung quanh), đáp ứng yêu cầu về môi trường không khí xung quanh.([1])

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Tuyên Quang khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công suất 700 m3/ngày; tăng cường ngay các biện pháp như: Phun chế phẩm sinh học EM để xử lý mùi, sử dụng vôi bột khử trùng toàn bộ khu vực chứa chất thải và khu xử lý nước thải.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi của Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Tuyên Quang; trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

[1] a) Tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương:

- Vị trí quan trắc: Khu vực Nhà văn hóa thôn Đèo Mon; Thời gian quan trắc: Buổi sáng từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 25 phút; Buổi chiều từ 15 giờ 10 phút đến 15 giờ 50 phút ngày 13/02/2020.

- Kết quả quan trắc:  Buổi sáng: SO2=53µg/m3; NOx=42µg/m3; NH3=15µg/m3; H2S=9µg/m3;  CH4 không phát hiện; Buổi chiều: SO2=53µg/m3; NOx=42µg/m3; NH3=15µg/m3; H2S=9µg/m3;  CH4 không phát hiện.

b) Tại thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương:

- Vị trí quan trắc: Phía sau nhà ông Bùi Huy Thuê, thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa và Khu vực đất bãi nhà ông Đinh Tiến Phương, thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa.

- Thời gian quan trắc:  Nhà ông Bùi Huy Thuê vào buổi sáng từ 09 giờ 10 phút đến 09 giờ 50 phút và buổi chiều từ 14 giờ 15 phút đến 14 giờ 55 phút ngày 13/02/2020. Nhà ông Đinh Tiến Phương: Buổi sáng từ 09 giờ 55 phút đến 10 giờ 35 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 10 phút ngày 13/02/2020.

- Kết quả quan trắc:

+ Nhà ông Bùi Huy Thuê: Buổi sáng: SO2=71µg/m3; NOx=48µg/m3; NH3=37µg/m3; H2S=15µg/m3;  CH4 không phát hiện; Buổi chiều: SO2=73µg/m3; NOx=45µg/m3; NH3=35µg/m3; H2S=18µg/m3;  CH4 không phát hiện.

+ Nhà ông Đinh Tiến Phương: Buổi sáng: SO2=93µg/m3; NOx=62µg/m3; NH3=40µg/m3; H2S=18µg/m3;  CH4 không phát hiện; Buổi chiều: SO2=53µg/m3; NOx=32µg/m3; NH3=18µg/m3; H2S=12µg/m3;  CH4 không phát hiện.

Giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT (Trung bình 1 giờ): SO2=350µg/m3; NOx=200µg/m3; NH3=200µg/m3; H2S=42µg/m3;  CH4 không quy định.