Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phúc Ứng, Xã Trung Yên, Xã Vĩnh Lợi, Xã Bình Yên, Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng, xã Vĩnh Lợi và xã Kháng Nhật huyện Sơn Dương (tại Quyết định số: 468/QĐ-UBND, 469/QĐ-UBND và 492/QĐ-UBND ngày 31/10/2019). Hiện nay, đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình theo quy định.

Đối với Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Bình Yên, xã Trung Yên, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đưa 02 công trình trên vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự kiến đầu tư từ năm 2021).