Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, xử lý nghiêm và yêu cầu Công ty TNHH Dabaco, xã Phúc Ứng có giải pháp khắc phục việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật.

TRẢ LỜI:

Ngày 06/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 644/STNMT-CCBVMT gửi Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam yêu cầu Công ty thực hiện các nội dung, biện pháp khắc phục ngay tình trạng gây mùi hôi thối, khó chịu, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực xung quanh trang trại, đảm bảo theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/10/2017.

Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Tuyên Quang đã có Báo cáo số 06/DBCTQ ngày 14/6/2019 và Báo cáo số 07/DBCTQ ngày 01/7/2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng gây mùi hôi thối, khó chịu để không ảnh hưởng đến người dân trong khu vực, cụ thể: Sử dụng men khử mùi Empro1, Pro livest và Proym để khử mùi trong các dãy chuồng nuôi; thường xuyên dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom xử lý chất thải; vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định,...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Tuyên Quang; thông báo để cử tri được biết.