Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét giao đất của xí nghiệp thiếc hiện không còn hoạt động trên địa bàn xã cho nhân dân canh tác.

TRẢ LỜI:

Ngày 17/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang về việc sử dụng đất của Công ty tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương. Kết quả, hiện nay Công ty đang quản lý, sử dụng khoảng 17,45ha đất có nguồn gốc do Xí nghiệp Thiếc Sơn Dương thuộc Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang sử dụng làm xưởng cơ khí và bãi thải mỏ thiếc số 01 và số 02 từ năm 1976 theo Văn bản số 325/ĐC-KT ngày 04/11/1976 của Tổng cục Địa chất. Tuy nhiên, từ năm năm 2013 đến nay, đơn vị này đã ngừng hoạt động sản xuất. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang khẩn trương rà soát, đo đạc xác định diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng để lập hồ sơ trả lại đất cho địa phương quản lý làm căn cứ lập phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang thực hiện nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.