Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp đường điện tại thôn Đèo Mon, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sử dụng cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Kháng Nhật đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 790kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 29,5km, chiều dài đường dây trung áp là 10,62km, cấp điện lưới quốc gia cho 1.063/1.063 hộ dân thuộc 15/15 thôn trong xã.

Nhân dân khu vực thôn Đèo Mon đang được cấp điện từ nhánh rẽ hạ thế sau vị trí cột số 18-35 (cột cuối) của lộ I thuộc trạm biến áp Ninh Hòa có công suất 180kVA-35/0,4kV. Đường dây cấp điện cho thôn Đèo Mon sử dụng dây dẫn điện loại cáp vặn xoắn XLPE 2*35 và cấp điện cho nhiều hộ có phụ tải lớn. Do đó vào các giờ cao điểm chất lượng điện năng chưa đảm bảo.

Do vậy, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ lập phương án cải tạo lưới điện nông thôn khu vực thôn Đèo Mon và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ khẩn trương thực hiện.