Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng, tôn tạo giếng tại thôn Làng Sảo nơi Bác Hồ đã ở và hoạt động Cách mạng từ năm 1945-1947 để lưu giữ di tích lịch sử.

TRẢ LỜI:

Năm 2011, bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu  quốc gia về văn hóa,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xây dựng nhà bia tổng thể và một số bia ghi dấu sự kiện tại Khu di tích Làng Sảo, xã Hợp Thành. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, nên một số hạng mục chưa có kinh phí để thực hiện. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu việc  bố trí kinh phí để triển khai phục hồi, tôn tạo các hạng mục còn lại của Khu di tích Làng Sảo, xã Hợp Thành.