Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây dựng đường nước sạch từ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về cho người dân trong xã.

TRẢ LỜI:

Vị trí dự kiến đề nghị đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu vực đầu nguồn suối Từ Trầm thuộc dãy núi Tam Đảo, thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương để cấp nước sinh hoạt cho khoảng 400 hộ dân thuộc các thôn: Đồng Đài, Đèo Khế, Trúc Khê, Đồng Diễn, Dộc, lưu lượng nước đầu nguồn tại thời điểm kiểm tra khoảng 300lít/s đảm bảo đủ điều kiện  để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy cho các thôn nêu trên. Ngoài ra, việc cử tri đề nghị đầu tư xây dựng 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương là phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 theo Quyết định số 174/QĐ-UBNDngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã Hợp Thành (chi tiết đến từng hộ dân, thôn); báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.