Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Điện lực Sơn Dương bồi thường kinh phí cho các hộ dân khi giải phóng mặt bằng lấy đất làm Trạm biến áp, chôn cột điện.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Công ty Điện lực Tuyên Quang (Chủ đầu tư) đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Dương tiến hành kiểm đếm, đền bù số lượng cây trồng, đất đai thuộc công trình xây dựng đường dây 35kV và trạm biến áp Tứ Thông, Cầu Tửu, xã Hợp Thành (Chủ đầu tư đã ứng trước 70% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân). Hiện nay, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ chi trả số tiền còn lại cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.