Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Trạm y tế xã Hào Phú hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, sớm đầu tư kinh phí để xây dựng trụ sở Trạm y tế xã.

TRẢ LỜI:

Trạm y tế xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đã có trong danh mục để đầu tư xây dựng mới thuộc “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)” (tại Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/20218 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư); dự kiến triển khai đầu tư xây dựng mới trong năm 2023. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng mới Trạm Y tế trong thời gian sớm nhất.