Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương; Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị:

Cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn đối với các diện tích đất của lâm trường trả về địa phương, khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đủ điều kiện.

TRẢ LỜI:

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trả lại địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc địa chính và lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với kinh phí 32.870 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh đã có văn bản xin hỗ trợ kinh phí của Trung ương, khi được hỗ trợ kinh phí tỉnh sẽ triển khai ngay việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân theo quy định. Trường hợp thật sự cần thiết người dân mới bố trí kinh phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc trích đo thửa đất để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc do nông lâm trường trả lại địa phương thực hiện theo văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.