Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi của một số hộ dân thuộc thôn Phú An, xã Tam Đa thải ra suối gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra hoạt động chăn nuôi lợn tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương. Kết quả cho thấy trên địa bàn thôn Phú An, xã Tam Đa có hộ ông Nguyễn Đức Tiến chăn nuôi lợn tập trung với quy mô lớn (diện tích chuồng trại trên 1.000m2) có xả nước thải chăn nuôi lợn ra suối Phú An.

Để khắc phục tình trạng trên, Chi cục Bảo vệ môi trường đã có Văn bản số 98/CCBVMT-KSON ngày 10/10/2019 yêu cầu hộ chăn nuôi ông Nguyễn Đức Tiến:

- Khắc phục ngay tình trạng phát sinh mùi hôi thối, khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực xung quanh trang trại.

- Thực hiện nghiêm quy trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải tại trang trại, đảm bảo chất thải (nước thải, chất thải) phải được thu gom xử lý trước khi xả ra môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương tiến hành kiểm tra trang trại chăn nuôi lợn thôn Phú An, xã Tam Đa; trường hợp có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.