Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khi thi công tuyến đường ĐT 186 lưu ý trong thiết kế và thi công phải lắp đặt cống lấy nước phục vụ sản xuất cho nhân dân và kè bờ công trình thủy lợi Ao Hồ để giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (hiện nay công trình bị sụt lở, cống lấy nước đã bị sập).

TRẢ LỜI:

Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.186 đoạn Km0+00 ÷ Km58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương (trong đó có đoạn tuyến đi qua địa phận xã Hào Phú, huyện Sơn Dương) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/9/2019. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu xử lý các công trình thủy lợi liên quan đến tuyến đường để phục vụ sản xuất của nhân dân.