Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu qua suối từ thôn Phú Thịnh đi thôn Phú An, xã Tam Đa để phục vụ cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa vào mùa mưa lũ.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, xem xét lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu do huyện quản lý để sớm thực hiện đầu tư công trình.