Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng phòng chức năng Trường Tiểu Học, Trường THCS và nhà hiệu bộ trường Mầm non xã Hào Phú, hiện nay đang làm việc tạm trong nhà của trạm y tế cũ được xây dựng từ năm 1982, đã xuống cấp, không đảm bảo cho hoạt động của nhà trường nhất là trong mùa mưa bão.

TRẢ LỜI:

* Đối với công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Hào Phú: Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đầu tư xây dựng cho Trường Trung học cơ sở Hào Phú 01 nhà lớp học 02 tầng với 12 phòng học. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm học 2019-2020.

* Đối với công trình xây dựng Trường Tiểu học và Trường Mầm non Hào Phú: Công trình đã được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư giai đoạn từ năm 2020-2021. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm đầu tư xây dựng công trình theo quy định.