Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của ông Hoàng Đức Thịnh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương làm thất thoát tài sản của nhà nước, đã có kết luận thanh tra.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương và ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 16/11/2016 về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nghĩa vụ, lý về kinh tế và nhân sự để các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của quyền lợi của người lao động tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương. Tại kết luận, Thanh tra tỉnh đã nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến sai phạm, trong đó có ông Bùi Hưng Thịnh (không phải tên Hoàng Đức Thịnh), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, đồng thời kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.