Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét cho Phòng khám đa khoa Đông Thọ được sử dụng danh mục thuốc hạng 3 để phục vụ khám và điều trị cho nhân dân vì sau khi sáp nhập với trạm y tế xã thì sử dụng thuốc danh mục hạng 4 không đáp ứng được công tác điều trị.

TRẢ LỜI:

Sau khi thực hiện sáp nhập thì Trạm Y tế Đông Thọ về Phòng khám đa khoa Đông Thọ và trực thuộc Trung tâm Y tế Sơn Dương - Tuyến 3 theo phân tuyến Chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế. Vì vậy Phòng khám đa khoa Đông Thọ thuộc tuyến 3 và thực hiện danh mục thuốc theo Điều 2 Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế (Gồm 27 nhóm, 1.030 Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và 59 danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu). Tại Điều 2 quy định: “Bệnh viện hạng III và hạng IV, bao gồm cả phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố sử dụng các thuốc quy định tại cột 6; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm Y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương sử dụng thuốc quy định tại cột 7”.

Với danh mục thuốc quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ Bảo hiểm y tế tại tuyến xã. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh thực hiện được danh mục kỹ thuật của tuyến cao hơn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được sử dụng các thuốc theo danh mục kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, gửi danh mục thuốc cho cơ quan bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thanh toán.