Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp hạn mức sử dụng bậc 1 từ 0 - 50 kWh lên 0 - 100 kWh đối với Bậc thang đơn giá điện sinh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tuyên Quang. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt được ngành Điện nói chung và Điện lực Sơn Dương nói riêng thực hiện theo đúng quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Tại mục 4.1 giá bán lẻ điện sinh hoạt theo phụ lục GIÁ BÁN ĐIỆN (ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ- BCT) quy định:

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện (đồng /kWh)

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.678

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.734

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.014

 

Bậc 4: Cho kWh từ  201 - 300

2.536

 

Bậc 5: Cho kWh từ 0-50

2.834

 

Bậc 6: Cho kWh từ 0-50

2.927

Như vậy, kiến nghị của cử tri đề nghị đưa giá bán lẻ Bậc 1: Cho kWh từ     0 - 50 - giá 1.678 đ/kWh  thành  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 - giá 1.678đ/kWh là không có cơ sở thực hiện.