Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng.

Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Thọ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã; lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lồng ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp công trình theo định.