Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý san lấp đất trái phép, nhất là hành vi đổ đất xuống ruộng để làm nhà.

TRẢ LỜI:

Trong công tác chỉ đạo hằng tháng và hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác quản lý nhà nước về đất đai (Văn bản: Số 143/UBND-TNMT ngày 22/01/20219; số 51/UBND-XD ngày 12/01/2021). Ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ban hành văn bản số 243/UBND-TNMT về việc thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đông Thọ, trong đó giao Ủy ban nhân dân xã Đông Thọ kiểm tra, xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt trong việc quản lý, cải tạo đất, đào đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.