Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quy hoạch khu nghĩa trang thôn Làng Hào, xã Đông Thọ.

TRẢ LỜI:

Theo quy hoạch nông thôn mới xã Đông Thọ được phê duyệt tại quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 đã quy hoạch nghĩa trang của xã tại thôn Đá Trơn, thôn Y Nhân, thôn Xạ Hương (nghĩa trang Xạ Hương đã được đầu tư xây dựng năm 2019 từ nguồn vốn nông thôn mới).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đông Thọ chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông thôn tin rà soát, lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch (nếu cần) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xem xét điều chỉnh theo quy định.