Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây dựng chợ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Đông Thọ đã có 02 chợ là chợ Tân An và chợ Đông Trai cơ bản đã đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của nhân dân trên địa bàn xã Đông Thọ. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang triển khai kế hoạch quy hoạch xây dựng Khu trung tâm xã Đông Thọ thành khu thương mại của khu vực các xã Đông Thọ, Đồng Quý, Văn Phú, Chi Thiết, Vân Sơn, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025.