Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm ban hành quyết định cho phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ được hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, để phục vụ việc khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ, sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; do có vướng mắc liên quan đến thực hiện khám, chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực, ngày 25/01/2018 Bộ Y tế có Văn bản số 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên, ngày 13/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3836/UBND-KGVX về việc điều trị nội trú của các phòng khám đa khoa khu vực. Ngày 20/12/2018, Sở Y tế đã có Văn bản số 1672/SYT-NVY về việc thực hiện điều trị nội trú tại các phòng khám Đa khoa khu vực. Hiện nay, các Phòng khám Đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú theo quy định.