Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình cầu khỉ thôn Nhà Xe, thôn Đồng Nương, để phục vụ sinh hoạt đi lại của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên 02 công trình trên chưa nằm trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2015-2020, hơn nữa do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch và đề xuất bố trí lồng ghép các chương trình mục tiêu và mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp xem xét đầu tư các công trình trên trong các năm tiếp theo.