Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị xây bờ đập thủy lợi Dốc Kẻ bị lở, phục vụ tưới tiêu cho hơn 5 ha lúa của thôn Đồng Nương

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi Dốc Kẻ (tên gọi khác là Rốc Kè) thuộc thôn Đồng Nương, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, cung cấp nước tưới cho 7,558 ha lúa (vụ xuân 3,779 ha; vụ mùa 3,779 ha). Qua kiểm tra cho thấy phía thượng lưu đập có một số vị trí bị xói lở, sạt trượt đất; về lâu dài nếu không được khắc phục sẽ gây nguy cơ mất an toàn cho công trình.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đông Lợi thường xuyên theo dõi mực nước, có phương án điều tiết nước hợp  lý, đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ; đồng thời chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa, khắc phục tạm thời đối với những vị trí bị xói lở, sạt trượt đất với quy mô nhỏ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên  đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình theo quy định.