Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng thêm 01 trạm biến áp cho thôn An Lịch - Đồng Nương vì hiện nay số hộ dân tăng lên nhưng điện rất yếu.

TRẢ LỜI:

Lưới điện hạ thế tại các thôn thuộc xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương được Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận từ lưới điện nông thôn năm 2009, tại thời điểm tiếp nhận lưới điện đã xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Cho đến nay, sau 13 năm tiếp nhận Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư 12 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp lưới điện xã nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Thôn An Lịch, Đồng Nương xã Đông Lợi được cấp điện từ nhánh rẽ sau cột số 26 lộ 1 trạm biến áp An Lịch và nhánh  rẽ cột số 10 lộ  1 trạm biến  áp Xóm  Mới. Do đường dây dài (đều là cuối nguồn của  02  trạm  biến  áp)  nên  chất  lượng điện chưa đảm bảo vào giờ cao điểm, mong muốn người dân cùng với ngành điện đồng hành, chia sẻ và khắc phục.

Đầu năm 2022, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư nâng cấp đường dây 35kV và 01 trạm  biến  áp  Ủy ban xã  Đông Lợi, san tải cho trạm biến áp An Lịch và trạm biến áp Xóm Mới trong giai đoạn 2022-2025.