Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH 06 từ Sùng Lễ đi Đồng Bừa, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn tới sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư nâng cấp công trình. Hiện nay, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang đang khảo sát đề xuất xây dựng mới tuyến đường theo nguồn vốn ODA không hoàn lại của Trung Quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp chặt chẽ với Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết sớm đầu tư công trình.