Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Đông Lợi đi xã Hào Phú

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư nâng cấp công trình trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch, lồng ghép các chương trình mục tiêu và mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp xem xét sớm đầu tư các công trình trên trong thời gian tới.