Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang rà soát, sửa chữa, nâng cấp, thi công các công trình điện trên địa bàn xã để phục vụ sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Đông Lợi đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 785kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 15,48km, chiều dài đường dây trung áp là 8,15km, cấp điện lưới quốc gia cho 1.229/1.229 hộ dân thuộc 14/14 thôn trong xã.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung cải tạo sửa chữa lưới điện nông thôn nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư 01 dự án chống quá tải, cải tạo lưới điện nông thôn trên địa xã với quy mô: Xây dựng mới 1,134km đường dây 35kV, 01 trạm biến áp Phúc Kiện, xây dựng và cải tạo đường dây hạ thế. Dự kiến đóng điện đưa vào vận hành trong quý IV năm 2019.

Nhân dân thôn Phúc Kiện và thôn Phúc Bình đang được sử dụng điện từ lộ I trạm biến áp Xóm Mới với trên 70 vị trí cột, đường dây hạ thế sử dụng dây dẫn AV50, A35, A25, cột điện sử dụng cột H7,5. Hiện nay, trạm biến áp Phúc Kiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, sau khi hoàn thành sẽ san tải các hộ của thôn Phúc Bình, Phúc Kiện sang sử dụng điện của trạm biến áp Phúc Kiện.

Nhân dân thôn Đồng Bừa đang được sử dụng điện từ lộ 1 trạm biến áp Nhà Xe với trên 40 vị trí cột, đường dây hạ thế sử dụng dây dẫn AV50, A35, A25, cột điện sử dụng cột H7,5. Trong tháng 7 năm 2019, Điện lực Sơn Dương đã thực hiện dựng 12 vị trí cột, nhưng chưa kéo dây mới. Dự kiến sau khi hoàn thành công trình trạm biến áp Phúc Kiện sẽ thu hồi dây cũ để kéo cho các vị trí nêu trên (dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2019).

Nhân dân thôn Sùng Lễ đang được sử dụng điện từ lộ 2 trạm biến áp Xóm Mới với trên 50 vị trí cột, đường dây hạ thế sử dụng dây dẫn AV50, A35, A25, cột điện sử dụng cột H7,5. Dự kiến sau khi hoàn thành công trình trạm biến áp Phúc Kiện sẽ thu hồi dây cũ để kéo cho các vị trí nêu trên (dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2019).

Với sự đầu tư qua các năm và cải tạo sửa chữa lưới điện như trên đã cơ bản cung cấp điện an toàn, liên tục cho nhân dân trong sinh hoạt và sản xuất.