Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét lại việc cấp phép khai thác cát cho Công ty 27/7 (theo phản ánh của cử tri trước khi cấp phép cho Công ty 27/7 có xin ý kiến của cử tri nhưng nhân dân không đồng ý, hiện nay việc khai thác cát làm ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất của nhân dân).

TRẢ LỜI:

Mỏ cát, sỏi lòng suối Khổng của Công ty trách nhiệm hữu hạn 27-7 không thuộc khu vực cấm, hạn chế khai thác khoáng sản và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân các xã Hồng Lạc, Hào Phú, Chi Thiết, Tam Đa, Đông Lợi kiểm tra, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh là khu vực đủ điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định của pháp luật. Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 43/GP-UBND cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 27-7 được phép khai thác cát, sỏi lòng suối Khổng thuộc các xã Hồng Lạc, Hào Phú, Chi Thiết, Tam Đa, Đông Lợi, huyện Sơn Dương; với tổng diện tích là 8,24ha, độ sâu khai thác tối đa 1,9m, công suất khai thác 13.000m3/năm, thiết bị khai thác là tàu hút.

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn 27-7 đang bắt đầu thực hiện khai thác cát sỏi lòng suối Khổng theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt (tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại Văn bản số 842/XN-STNMT ngày 05/7/2018).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối Khổng của Công ty trách nhiệm hữu hạn 27-7, trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.