Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo ngành chức năng rà soát, quy hoạch lại rừng đầu nguồn để người dân được dùng nước sạch đảm bảo vệ sinh (theo phản ánh của cử tri hiện nay rừng đầu nguồn của công trình nước sạch xã Đông Lợi được giao khoán cho một số hộ dân trồng rừng sản xuất, cử tri lo ngại trong quá trình trồng, chăm sóc rừng, các hộ dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước sạch)

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương giai đoạn 1 hoàn thành năm 2013 cung cấp nước sạch cho 439 hộ gia đình; Giai đoạn 2 hoàn thành năm 2019 cung cấp nước sạch cho 828 hộ gia đình. Vị trí khai thác nước sạch nằm dưới thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương. Trong thôn có 19 hộ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 10,0ha. Việc sản xuất lâm nghiệp của các hộ dân trên khu vực đầu nguồn có sử dụng các loại thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc mối,… có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước sạch sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã.

Khu vực cử tri đề nghị rà soát quy hoạch lại rừng đầu nguồn thuộc lô 1, lô 2, lô 3, lô 4, lô 6, lô 8, lô 10, khoảnh 313 và các khoảnh 275; khoảnh 279; khoảnh 262; khoảnh 275A, tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương; hiện trạng quy hoạch là rừng sản xuất (theo Bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương); Chủ quản lý gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; hộ gia đình, cá nhân; Ủy ban nhân dân xã. Khu vực này nằm phía trên Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi. Quá trình xác định điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tại xã Đông Lợi năm 2016, đã có sự thống nhất giữa Đơn vị tư vấn (Trung tâm điều tra, Quy hoạch rừng 2 - Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Đông Bắc Bộ) và Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi; đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016. Việc phân định 3 loại rừng trên địa bàn xã qua kiểm tra thực tế cơ bản đã phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Để nguồn nước Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi yêu cầu:

+ Các hộ gia đình sinh sống, sản xuất trên khu vực đầu nguồn Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương ký cam kết với Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi thực hiện quản lý rừng bền vững, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục cấm để không ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sinh hoạt của nhân dân.

+ Ban Quản lý nước sạch xã Đông Lợi thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp khu vực đầu nguồn cấp nước sạch cho công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc nguy cơ gây ô nhiễm nước của công trình thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã để xử lý. Định kỳ kiểm tra mẫu nước theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng cho phù hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trong kỳ quy hoạch gần nhất.