Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sở Y tế tỉnh xem xét, kiểm tra, thanh tra việc giá bán thuốc tân dược ở cổng Bệnh viện A Tuyên Quang đắt hơn so với các cửa hàng khác trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Sở Y tế phối hợp với quản lý thị trường thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư y tế của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (số 1431/QĐ-SYT ngày 17/8/2022) và đã tiến hành xử phạt một số nhà thuốc vi phạm quy định và yêu cầu các nhà thuốc cam đoan thực hiện đầy đủ đúng quy định và công khai giá thuốc trên sản phẩm.
Trong nội dung ý kiến của cử tri không nêu rõ tên thuốc, giá thuốc, bác sỹ kê đơn thuốc và thuốc mua tại quầy thuốc nào; có giá bán là bao nhiêu? do đó Sở Y tế rất khó xác định được cá nhân, nhà thuốc nếu sai phạm về nội dung này...