Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nhà máy giấy An Hòa có giải pháp khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn (hiện nay khói bụi nhà máy, nước xả thải, mùi hôi… thường xuyên đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân quanh khu vực nhà máy).

TRẢ LỜI:

Trong quá trình hoạt động Công ty Cổ phần giấy An Hòa tuân thủ khá đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của 02 dự án: Nhà máy bột giấy công suất 130.000 tấn/năm và Nhà máy giấy tráng phấn công suất 140.000 tấn/năm. Hiện nay, Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nguồn nước thải và khí thải của 02 Dự án theo quy định và thực hiện truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Trong năm 2020 Sở đã phối hợp với Tổng cục Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty và xử phạt vi phạm hành chính với hành vi xả nước thải vào hồ sinh thái có thông số Mn và Fe cao hơn ngưỡng cho phép. Xử phạt hành chính 90.000.000 đồng; năm 2021 Công ty thực hiện quan trắc, giám sát các nguồn thải theo đúng tần xuất và các thông số giám sát theo hồ sơ bảo vệ môi trường của 02 dự án. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của Công ty và số liệu theo dõi từ hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự công liên tục đối với nước thải, khí thải của 02 dự án trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. 
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ba nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy giấy An Hòa; kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy đinh.