Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết việc Công ty Lâm sản Tuyên Quang hiện nay thuê đất của nhân dân trồng Chuối không hiệu quả sớm thanh toán tiền thuê đất và trả lại đất cho nhân dân sản xuất (hiện còn nợ dân 163 triệu chưa thanh toán).

TRẢ LỜI:

Năm 2011, Công ty Lâm Sản Tuyên Quang có liên kết với 70 hộ dân thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương để trồng chuối tại khu đất Soi Là Mật, thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến. Việc trồng chuối của Công ty Lâm sản Tuyên Quang với các hộ dân do các bên tự thoả thuận, không lập thành dự án, Nhà nước không thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, do việc liên kết trồng chuối giữa Công ty Lâm Sản Tuyên Quang với các hộ dân không hiệu quả đến nay việc trồng chuối không tiếp tục thực hiện. 
Kết quả kiểm tra tại Ủy ban nhân xã Cấp Tiến xác định: Đến ngày 21/7/2022, Công ty Lâm Sản Tuyên Quang đã hoàn thành các nghĩa vụ đã giao kết với các hộ dân và không còn vướng mắc. Hiện các hộ dân đang quản lý, canh tác diện tích đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.