Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét xây dựng 02 trạm biến áp mới tại các thôn Phú Bình và thôn Hòa Bình để đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Thôn Phú Bình và thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến đang được cấp điện từ trạm biến áp Phú Bình. Đường dây hạ áp đi thôn Phú Bình và Hòa Bình kéo dài (trên 60 vị trí cột, gần 2km) nên chất lượng điện áp chưa đảm bảo vào giờ cao điểm. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án để đăng ký với Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư xây dựng 02 trạm biến áp tại thôn Phú Bình và Hòa Bình vào kế hoạch giai đoạn 2021-2023. Khi được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, cấp kinh phí, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện.