Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương thay thế đường dây tải điện trần bằng dây bọc nhựa cách điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua bằng nhiều nguồn vốn khác nhau Công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang tích cực đầu tư cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện Sơn Dương nói chung và xã Cấp Tiến nói riêng. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn nên chưa thể thay thế, cải tạo được toàn bộ lưới điện trong khu vực. Nhằm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp khu vực xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương từ năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Sơn Dương khảo sát, lập phương án để đăng ký với Tổng công ty Điện lực miền Bắc 06 đầu điểm công trình chống quá tải lưới điện khu vực xã Cấp Tiến. Khi được Tổng công ty phê duyệt, cấp kinh phí sẽ triển khai thực hiện, bao gồm: Khu vực Đồng Chiêm (Xây dựng mới 0,115km đường dây 35kV, 01 Trạm biến áp 100kVA-35(22)/0,4kV Trạm biến áp Đồng Chiêm và 0,2 km đường dây hạ thế); khu vực Cây Xy (Xây dựng mới 0,57km đường dây 35kV, 01 Trạm biến áp 100kVA-35(22)/0,4kV Trạm biến áp Cây Xy 2 và 0,2 km đường dây hạ thế); khu vực Phú Bình (Xây dựng mới 1.7km đường dây 35kV, dây dẫn AC70/11. Xây dựng mới 01 Trạm biến áp 100kVA và 1,0km đường dây 0,4kV, dây dẫn XLPE 4*70); khu vực Tiến Thắng (Xây dựng mới 0,7km đường dây 35kV, dây dẫn AC70/11. Xây dựng mới 01 Trạm biến áp 100kVA và 1,0km đường dây 0,4kV, dây dẫn XLPE 4*70, AV70); khu vực Hòa Bình (Xây dựng mới 0.75km đường dây 35kV, dây dẫn AC/70. Xây dựng mới 01 Trạm biến áp 100kVA và 1,5km đường dây 0,4kV, dây dẫn XLPE 4*70, AV70); cải tạo đường dây hạ áp sau các trạm biến áp Phú Bình, Cây Xy, Mắt Rồng.