Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn xã; đề nghị Công ty Bình Thuận dừng việc khai thác khoáng sản bằng tàu cuốc tại xóm 1, thôn Phú Lương.

TRẢ LỜI:

Ngày 04/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo khoáng sản tỉnh) chủ trì tổ chức họp với các sở, ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) và các doanh nghiệp hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các nội dung cơ bản Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và yêu cầu các doanh nghiệp tự kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ khai thác cát, sỏi và khắc phục, hoàn thiện những nội dung nêu tại Văn bản số 664/STNMT-KS ngày 08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kế hoạch tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn quản lý.

Đoạn sông Lô thuộc địa bàn xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương có 02 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông là Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú với thiết bị khai thác cát, sỏi bằng tàu hút (không sử dụng tàu cuốc). Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đang tạm dừng khai thác theo Thông báo số 83/TB-UBND ngày 10/10/2015 và Thông báo số 70/TB-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận, ngày 17/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1372/STNMT-KS yêu cầu Công ty khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ (về bến bãi tập kết cát, sỏi; chôn cắm lại một số mốc giới khai thác bị vùi lấp; cắm biến báo giao thông đường thủy,...) trong thời hạn 90 ngày theo quy định. Thời điểm kiểm tra không phát hiện Công ty sử dụng tàu cuốc vào khai thác cát, sỏi.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân  huyện Sơn Dương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát, theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên sông; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.