Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học thuộc trường THCS Cấp Tiến; khẩn trương giao diện tích đất đã thu hồi (hộ gia đình Hiền Thanh) cho nhà trường xây dựng sân chơi, bãi tập để đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

TRẢ LỜI:

Việc cử tri đề nghị đầu tư công trình là cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đưa công trình vào kế hoạch đầu tư để sớm  triển khai thực hiện theo quy định.